ORGANIZING COMMITTEE

Paris

Organizing Secretary

DR. SAMEER PALTEWAR
Paris

ORGANIZING CHAIRMAN

PROF. SHYAM BABHULKAR
Paris

CO-ORGANIZING CHAIRMAN

DR. LOKENDRA SINGH
Paris

CO-ORGANIZING CHAIRMAN

DR. SAJAL MITRA
NSSA SECRETARY
Dr. R.Selvan
PATRON
Prof. S.S Babhulkar Dr. Anil Golhar
ADVISOR
Dr. Hemant Deshpande Dr. Yashwant Pakti Dr. C.M Meshram
ORGANIZING SECRETARY CO-ORGANIZING SECRETARY TREASURER
Dr. Sameer Paltewar Dr. C.K Pakhmode Dr. Alok Umredkar
ADIVSOR SCIENTIFIC COMMITTEE
Prof.Dr. P.S.Ramani
SCIENTIFIC COMMITTEE - CHAIRMAN
Prof.Dr. Vernon Velho
SCIENTIFIC COMMITTEE - CO-CHAIRMAN
Dr. Pramod Giri Dr. Batuk Diora Dr. Sandeep Iratwar
EXECUTIVE COMMITTEE
Dr. Akshay Patil Dr. Shaliendra Ajankar Dr. Hussain Bhati Dr. Pankaj Sarda
Dr. Vivek Agrawal Dr. Yogesh Shende Dr. Nitin Bhambare(Sevagram) Dr. Pavitra Patnaik
Dr. Chetan Rathod(Savangi) Dr. Prashil Gupta (Sevagram) Dr. Sagar Shahane Dr. Shailendra Kelkar
Dr. Nilesh Agrawal Dr. Ajay Kurve